Disseny expositiu per a L'illa Diagonal 


Targeta de Pessebes en moviment 


 

"Efectes meteorògics a Betlem"
Exposició de Pessebres en Moviment: "Efectes meteorògics a Betlem"

"Terra salvatge"
Exposició de Pessebres en Moviment: "Terra salvatge"

"Terra de pedra"
Exposició de Pessebres en Moviment: "Terra de pedra"