palli:disseny és la meva targeta
de presentació.

Ja fa trenta anys que el disseny
és més que la meva professió, és la meva passió, i com la pell, s’adhereix al meu cognom.

Escola Massana i Eina-Escola de Disseny
em van formar, i després va venir el meu aprenentatge amb Claret Serrahima,
abans de crear la meva pròpia empresa.
Des d’aleshores he treballat i treballo el disseny i la comunicació visual per als
sectors privat i públic.

També he impartit docència a –Elisava,
Escola Superior de Disseny– per tornar
a noves fornades de dissenyadors el que
he après amb la vida de les formes,
la imatge i la comunicació.

Crec en aquesta feina i en els que
hi treballen. Per això vaig implicar-me
durant un temps en la junta directiva
de l’Associació de Dissenyadors
Professionals (ADP).

Em complau d’oferir el meu nou web
com una visita virtual a un museu de conceptes. Hi sou convidats. I alhora us ofereixo els meus serveis professionals.

Contacteu-me, si us interessa.
palli:disseny es mi tarjeta
de presentación.

Hace más de treinta años que
el diseño no sólo es mi profesión, sino
mi pasión, y como la piel, se pega a mi nombre.

Escuela Massana y Eina-Escuela
de Diseño me formaron, después llegó
mi aprendizaje con Claret Serrahima,
antes de crear mi propia empresa. Desde entonces he trabajado y trabajo el diseño
y la comunicación visual para los sectores privado y público.

Asimismo he impartido docencia en
–Elisava, Escuela Superior de Diseño–
para devolver a las nuevas generaciones
de diseñadores lo que he aprendido
en la vida de las formas, la imagen y la comunicación.

Creo en esta profesión y en sus
profesionales. Por ello me impliqué durante
un tiempo en la junta directiva de la
Asociación de Diseñadores Profesionales (ADP). Me complace ofrecer mi nueva web como una visita virtual a un museo de conceptos. Y al mismo tiempo ofrecer mis servicios profesionales.

Contactar conmigo, si estáis interesados.
palli:disseny is my business card

For more than 30 years design has
been not only my job but my passion,
like a second skin.

I studied at Massana and Eina Schools
of design and before creating my
own firm I trained with Claret Serrahima.
Since then I have worked in design
and visual communication for both the
private and public sector.

I have also worked as a teacher at
–Elisava School of design–. This has
been the way of giving back to the new generation of designers what I have learnt
with the life of shapes, image and communication. I believe in this profession
and its professionals.

For this reason, I was a member of the
ADP (Professional Designers Association) Board. I am pleased to offer my new web
as a virtual visit to a museum of concepts.
Feel free to have a look.

If you are interested in my professional services, do not hesitate to contact me.