clients
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Biblioteques de Barcelona
Obra Social “la Caixa”
Fundació Catalunya Caixa
Fundació “Sa Nostra”
Fundació Bosch i Gimpera
Coordinadora Catalana de Fundacions
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
Alfaguara-Grup Promotor
Asepeyo
CABI
COPCA
Editorial Planeta
Hores Extraordinàries
Grup Balaña
Palau Antiguitats
Plasper